Fra bibliografierne

Översättning av stil, eller Varför kan man inte översätta H. C. Andersen till svenska

Götzsche, Hans, Översättning av stil, eller Varför kan man inte översätta H. C. Andersen till svenska. I: Peter Cassirer (red.), Stilsymposiet i Göteborg 21-23 maj 1992 . Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, Göteborg 1994. Pp. 119-35. - På engelsk, let forkortet, i Andersen og Verden , 1993 (cf. AaJ II:1523).