Fra bibliografierne

H. C. Andersen

Doctor, Jens Aage, H. C. Andersen. I: Ib Fischer Hansen, m.fl. (red.), Litteraturhndbogen . I: Litteraturhistorisk oversigt ; II: Forfatterbiografier / litteraturleksikon . 5. reviderede udg. Gyldendal, Kbenhavn 1996. II pp. 10-12. - 1. udg., i t bind, 1981.