Uddrag af Birger Frank Nielsens H.C. Andersen-bibliografi Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

« Foregående 5 nr. 987, året 1867 Næste 5 »
987.

Udvalg af Breve fra Mænd og Qvinder skrevne gjennem en lang Række Aar til P. Hjort og nu udgivne med biografiske og literærhistoriske Anmærkninger om Modtageren.

Kjøbenhavn. 1867. 1. Samling dec. 1867 [Heri p. 215: Hauchs brev til Hjort: 22674]

Ny Samling. Aug. 1869, 394.
P. 393 Hauchs kommentar til 1. samling:22688.
P. 394: Brev fra HCA, dateret København d. 2den Januar 1867. (poetico for: 1868): 20922
Bournonvilles kommentar til brevudgaven (især HCA) se brev: 22672
P. 436-37: Rahbeks omtale af "Fodreise" og "Kjærlighed paa Nicolai Taarn"

(Bibliografisk kilde: HCAH 2001/77)

« Foregående 5 nr. 987, året 1867 Næste 5 » top Top