Uddrag af Birger Frank Nielsens H.C. Andersen-bibliografi Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

« Foregående 5 nr. 987 - 991, årene 1867 - 1869 Næste 5 »
987.

Udvalg af Breve fra Mænd og Qvinder skrevne gjennem en lang Række Aar til P. Hjort og nu udgivne med biografiske og literærhistoriske Anmærkninger om Modtageren.

Kjøbenhavn. 1867. 1. Samling dec. 1867 [Heri p. 215: Hauchs brev til Hjort: 22674]

Ny Samling. Aug. 1869, 394.
P. 393 Hauchs kommentar til 1. samling:22688.
P. 394: Brev fra HCA, dateret København d. 2den Januar 1867. (poetico for: 1868): 20922
Bournonvilles kommentar til brevudgaven (især HCA) se brev: 22672
P. 436-37: Rahbeks omtale af "Fodreise" og "Kjærlighed paa Nicolai Taarn"

(Bibliografisk kilde: HCAH 2001/77)

988.

Kometen.

Trykt i For Ide og Virkelighed. Et Tidsskrift udgivet af R. Nielsen, Bj. Bjørnson og Rud. Schmidt. Aargang 1869, 442-447. (Udkom August). (Saml. Skr. XV, 201).

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-76-b)

989.

Et Brev fra Etatsraad H. C. Andersen til Udgiveren.

Trykt i J. M. Thiele: Erindringer fra Bakkehuset. 1869, 73-81. (Udkom November). Brevet dateret: Kjøbenhavn, den 11. Juni 1869.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH 2004/78)

990.

Liden Kirsten og Prinds Buris. (Der var en Duft af det friske Hø).

Trykt i Souvenir 1870, under September. (Udkom November 1869). (Saml. Skr. XII, 379).
991.

Solskinshistorier af H. C. Andersen.

Trykt i Fra Nordiske Digtere. Et Album, 29-37. (Udkom November). (Saml. Skr. XV, 208).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/434, 1980/1675)

« Foregående 5 nr. 987 - 991, årene 1867 - 1869 Næste 5 » top Top