Uddrag af Birger Frank Nielsens H.C. Andersen-bibliografi Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

« Foregående 5 nr. 985 - 989, året 1869 Næste 5 »
985.

Paa Andreas Ludwig Brandt's og Debora Petronella Brandt's Sølv- bryllup. Amsterdam, Den 9de Mei(!) 1869. (Hollænderen og Dansken, Gud dem signe!).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel. Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1987/72, 1987/74)

986.

Deres Kongelige Høiheder Kronprinds Frederik og Prindsesse Lovisa. Formælingsdagen den 28de Juli 1869. (Fra Nordens Ishav ned til Østersøen).

Trykt i Dagens Nyheder 28. 7. 1869, Nr. 203. (Saml. Skr. XII, 468).
987.

Udvalg af Breve fra Mænd og Qvinder skrevne gjennem en lang Række Aar til P. Hjort og nu udgivne med biografiske og literærhistoriske Anmærkninger om Modtageren.

Kjøbenhavn. 1867. 1. Samling dec. 1867 [Heri p. 215: Hauchs brev til Hjort: 22674]

Ny Samling. Aug. 1869, 394.
P. 393 Hauchs kommentar til 1. samling:22688.
P. 394: Brev fra HCA, dateret København d. 2den Januar 1867. (poetico for: 1868): 20922
Bournonvilles kommentar til brevudgaven (især HCA) se brev: 22672
P. 436-37: Rahbeks omtale af "Fodreise" og "Kjærlighed paa Nicolai Taarn"

(Bibliografisk kilde: HCAH 2001/77)

988.

Kometen.

Trykt i For Ide og Virkelighed. Et Tidsskrift udgivet af R. Nielsen, Bj. Bjørnson og Rud. Schmidt. Aargang 1869, 442-447. (Udkom August). (Saml. Skr. XV, 201).

(Bibliografisk kilde: HCAH XVIII-76-b)

989.

Et Brev fra Etatsraad H. C. Andersen til Udgiveren.

Trykt i J. M. Thiele: Erindringer fra Bakkehuset. 1869, 73-81. (Udkom November). Brevet dateret: Kjøbenhavn, den 11. Juni 1869.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH 2004/78)

« Foregående 5 nr. 985 - 989, året 1869 Næste 5 » top Top