Uddrag af Birger Frank Nielsens H.C. Andersen-bibliografi Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

« Foregående 5 nr. 983 - 987, årene 1867 - 1869 Næste 5 »
983.

I Jurabjergene. Af H. C. Andersen.

Trykt i For Romantik og Historie, 2. Bind. 1869, 81-86. (Udkom Januar). (Saml. Skr. VI, 343: Jurabjergene).

(Bibliografisk kilde: HCAH I-19, 2000/319)

984.

Korsør. (Oppe fra Vinduet i Banehotellet).

Trykt i Børne-Tidendens Nytaarsgave, 1869. Udgivet af S. Herdahl, 53-54. (Udkom Januar). (Saml. Skr. XII, 389).

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/293, A-313)

985.

Paa Andreas Ludwig Brandt's og Debora Petronella Brandt's Sølv- bryllup. Amsterdam, Den 9de Mei(!) 1869. (Hollænderen og Dansken, Gud dem signe!).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel. Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1987/72, 1987/74)

986.

Deres Kongelige Høiheder Kronprinds Frederik og Prindsesse Lovisa. Formælingsdagen den 28de Juli 1869. (Fra Nordens Ishav ned til Østersøen).

Trykt i Dagens Nyheder 28. 7. 1869, Nr. 203. (Saml. Skr. XII, 468).
987.

Udvalg af Breve fra Mænd og Qvinder skrevne gjennem en lang Række Aar til P. Hjort og nu udgivne med biografiske og literærhistoriske Anmærkninger om Modtageren.

Kjøbenhavn. 1867. 1. Samling dec. 1867 [Heri p. 215: Hauchs brev til Hjort: 22674]

Ny Samling. Aug. 1869, 394.
P. 393 Hauchs kommentar til 1. samling:22688.
P. 394: Brev fra HCA, dateret København d. 2den Januar 1867. (poetico for: 1868): 20922
Bournonvilles kommentar til brevudgaven (især HCA) se brev: 22672
P. 436-37: Rahbeks omtale af "Fodreise" og "Kjærlighed paa Nicolai Taarn"

(Bibliografisk kilde: HCAH 2001/77)

« Foregående 5 nr. 983 - 987, årene 1867 - 1869 Næste 5 » top Top