The Hans Christian Andersen Center

Uddrag af Birger Frank Nielsens H.C. Andersen-bibliografi Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

  « Foregående 5 nr. 931 - 935, året 1867 Næste 5 »
931.

Sang ved FrÝken Lucia Scavenius's og Hr. Carl Castenschiolds Bryllup paa Basnśs den 26de October 1867. Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle. (I gammelt Sagn, i Tider mÝrke, haarde).

Leilighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel. Der er et Land, dets Sted er hÝit mod Norden. (Saml. Skr. XII, 531).

Smaavers af H. C. Andersen.

932. I. Efter Heine til Gades Musik. (I mit Bryst er Klokkeklang).
(Saml. Skr. XII, 405. - Nr. 9 af Smaavers).
933. II. (Paa Livs-Sejladsen er Gud det Fyr).
(Saml. Skr. XII, 413. - Nr. 38 af Smaavers).
934. III. I DÝdsstunden. (Jeg er saa glad, saa sjślefro).
(Saml. Skr. XII, 413. - Nr. 35 af Smaavers. [Undertitel:] Endnu et Vers til Digtet Digterens sidste Sang.).
935. IV. (Den vaade, sorte Snegl ved Rosen sad).
(Saml. Skr. XII, 413. - Nr. 37 af Smaavers: Snegle-Spyt).
Trykt i Figaro, Nr. 84, 3. 11. 1867.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-687k)

  « Foregående 5 nr. 931 - 935, året 1867 Næste 5 » top Top