Uddrag af Birger Frank Nielsens H.C. Andersen-bibliografi Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

« Foregående 5 nr. 731, året 1855 Næste 5 »

1855

731.

Tro det Bedste. (Vort Jordliv er kun Regn og Rusk).

Trykt i Ydun, Ugeskrift for Damer. Nr. 1, Nytaarsdag 1855. 4. Sp. 2. (Optaget i De Vises Steen 1858. - Saml. Skr. XIV. 129). - Trykt i Cimbria, 9.9.1855.
[Sendt til Henriette Wulff i brev 12.9.7529 og juleaften 1854 til Familien Collin .23656. Senere optaget i Eventyret ĚDe Vises Steenć som Vekselsang mel≠lem Pessimister og Optimister (SS, XIV, 129-30).]

(Bibliografisk kilde: Cimbria: HCAH A-442)

« Foregående 5 nr. 731, året 1855 Næste 5 » top Top