Uddrag af Birger Frank Nielsens H.C. Andersen-bibliografi Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

« Foregående 5 nr. 615, året 1852 Næste 5 »
615.

Sang ved Femogtyveaars-Festen for Studenter fra et og samme Aar. October 1852. KjÝbenhavn. Trykt i det Berlingske Bogtrykkeri. (Der er et Baand, det os til Festen kalder).

Leilighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel. Der er et Land, dets Sted er hÝit mod Norden. (Saml. Skr. XII, 491).
« Foregående 5 nr. 615, året 1852 Næste 5 » top Top