Uddrag af Birger Frank Nielsens H.C. Andersen-bibliografi Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

« Foregående 5 nr. 571, året 1850 Næste 5 »
571.

† August Vilhelm Hartmann. Den 21de November 1850. Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno. (Toner, som Du engang hÝrte).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade med Kors og SÝrgerand, under Teksten anfÝrt: H. C. A. (Saml. Skr. XII, 358: Organist August Vilhelm Hartmann. Sang ved Graven til Melodie af Sonnen J. P. E. Hartmann).
« Foregående 5 nr. 571, året 1850 Næste 5 » top Top