Uddrag af Birger Frank Nielsens H.C. Andersen-bibliografi Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

« Foregående 5 nr. 542, året 1849 Næste 5 »

1849

542.

Brylluppet ved Como-Søen. / - / Opera i tre Acter. / Af / H. C. Andersen. / Musiken af Hofcapelmester F. Glæser. / - / Stoffet er taget af nogle Capitler i Manzonis Roman: / »I promessi sposi«. / - / Kjøbenhavn. / Paa Universitetsboghandler C. A. Reitzels Forlag. / Trykt hos Kgl. Hofbogtrykker Bianco Luno. / 1849.

Titelblad. - Tekst: 16 Sider. - Median 8vo. - Pris 16 Sk. - (Udkom 29. 1. 1849). Opført første Gang paa Det kgl. Theater 29. 1. 1849. (Saml. Skr. X, 311).
Anm.: Berlingske Tidende 30. 1. 1849, Nr. 26. - Flyveposten 31. 1. 1849, Nr. 26. - Folket 9. 2. 1849, Nr. 80. - Fædrelandet 6. 2. 1849, Nr. 31, 122. - Thalia, Nr. 4, 15. 9. 1849.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/323, 2000/263, Anm.: A-698-0012)

« Foregående 5 nr. 542, året 1849 Næste 5 » top Top