Uddrag af Birger Frank Nielsens H.C. Andersen-bibliografi Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

Bemærk: Der vises som regel fem poster ad gangen, men i nogle tilfælde, som nu, vises flere for at præsentere bibliografien i bedst mulig overensstemmelse med den trykte udgave.

« Foregående 5 nr. 428 - 434, året 1843 Næste 5 »
BFN 430, som skulle vises øverst på denne side, er en del af BFN 428. Klik her for at se BFN 430 alene i værkregistret.
428.

Nye Eventyr / af / H. C. Andersen. / - / Kjøbenhavn. / Paa Universitetsboghandler C. A. Reitzels Forlag. / Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. / 1844.

Smudstitelblad: Nye Eventyr. - Titelblad (ovenfor beskrevet). - Tilegnelse til Digteren Carl Bagger. - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 47 Sider. - 8vo. - Pris 32 Sk. (Udkom 11. 11. 1843. - 2. Oplag udkom 27. 12. 1843).

Anm.: Fædrelandet 19.11. og 26.11.1843, Nr. 142, 11398, 11454-56 med gengivelse af "Kjærestefolkene". - Chr. Juul, Journal for Litteratur og Kunst, 2. Bind, 1843, 342. - Ny Portefeuille, 1843, 4. Bind, 7. Hæfte, 217.

Indhold.

429. Engelen (Saml. Skr. XIII, 222). p. 1
430. Nattergalen (Saml. Skr. XIII, 224). p. 7
431. Kjærestefolkene (Saml. Skr. XIII, 234). p. 25
432. Den grimme Ælling (Saml. Skr. XIII, 237). p. 31

Af Nye Eventyr udkom ialt 5 Hæfter, som tilsammen udgør 2 Bind.
1. Bind:1. Oplag2. Oplag3. Oplag
1.Samling184318431847
2.1844
3.1845
2. Bind:
1.Samling1847
2.1848


1. Bind udkom 1845 med nyt Titelblad: Første Bind og ny Indholds-fortegnelse fælles for alle 3 Samlinger.
2. Bind udkom 1848, ligeledes med nyt Titelblad og ny Indholdsfortegnelse.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/101, Anm.: A-713c, A-698f, 2000/327 )

433.

Cantate og Psalme i Anledning af Hans Høiærværdighed Professor C. F. Brorson's 50aarige Embedsjubilæums den 17. December 1843. Texten af H. C. Andersen. Musiken af J. P. E. Hartmann. Berlingske Bogtrykkeri. (Der er et Guds Huus der, hvor fromme Tanker).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Blaat Papir med blaa Ramme om Teksten. (Saml. Skr. XII, 487) - Et enkelt Vers (Bruus Orgel, med din stærke Klang) i Saml. Skr. XII, 285 - Nr. 18 af 65 Smaavers).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/472)

1844

434.

Kongen drømmer. / Originalt romantisk Drama / i een Act. / Musiken componeret af Hr. Syngemester Rung. / - / Opført første Gang paa den kongelige danske / Skueplads den 14de Februar 1844. / - / Kjøbenhavn. / Forlagt af Universitetsboghandler C. A. Reitzel. / Trykt hos Bianco Luno. / 1844.

Titelblad. - Smudstitelblad: Kongen drømmer, paa Bagsiden heraf Personlisten. - Tekst: [5]-46 Sider. - 8vo. - Pris 32 Sk. (Udkom 23. 2. 1844). (Saml. Skr. X, 133).
Anm.: Berlingske Tidende 15. 2. 1844, Nr. 44. - Fædrelandet 17. 2. 1844, Nr. 1504, 12059. - Intelligensblade, udg. af J. L. Heiberg, 4. Bind, Nr. 47-48, 1. 3. 1844, 237 - Journal for Literatur og Kunst, 1844, 129 af Chr. Juul.- Kjøbenhavnsposten 15. 2. 1844, Nr. 40 og 28. 2. 1844, Nr. 51. - Ny Portefeuille, 1. Bd., Nr. 7, 18. 2. 1844, 167 og Nr. 8, 25. 2. 1844, 187. - Corsaren, Nr. 180, 23. 2. 1844.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/303, anm.: a-662a, A-666d, A-711c, A-713d)

« Foregående 5 nr. 428 - 434, året 1843 Næste 5 » top Top