Uddrag af Birger Frank Nielsens H.C. Andersen-bibliografi Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

« Foregående 5 nr. 426, året 1843 Næste 5 »
426.

Sang til det danske Kongepar den 16de Juli 1843. KjÝbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (En Sang er kun en lille fattig Gave).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. Mel.: Der er et Land, dets Sted er hÝit mod Norden o. s. v. (Saml. Skr. XII, 236).
« Foregående 5 nr. 426, året 1843 Næste 5 » top Top