The Hans Christian Andersen Center

Uddrag af Birger Frank Nielsens H.C. Andersen-bibliografi Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

  « Foregående 5 nr. 335, året 1839 Næste 5 »

1839

335.

Sang til vor kjśre VelgjÝrer Hr. Etatsraad Beck. Fra Skole-Ungdommen paa Frederiksvśrk. I Januar 1839. (Nu fyger Sneen, Nordens Storme komme).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade uden Angivelse af Forfatter. - Mel.: Der er et Land, dets Sted er hÝit mod Norden. (Paa Det kgl. Biblioteks Eksemplar hidrÝrende fra Vilh. Bergsees Visesamling er H. C. Andersen angivet som Forfatter).
  « Foregående 5 nr. 335, året 1839 Næste 5 » top Top