Uddrag af Birger Frank Nielsens H.C. Andersen-bibliografi Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

« Foregående 5 nr. 331, året 1838 Næste 5 »
331.

Til Etatsraad Hornemann fra Studenterforeningen den 20. October 1838. KjÝbenhavn. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Her i Dit Hjem, her i Din stille Have).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade uden Angivelse af Forfatter. Mel.: Der er et Land, dets Sted er hÝit mod Norden. Sunget ved Fakkeltoget til Etatsraad Hornemann i Botanisk Have.
« Foregående 5 nr. 331, året 1838 Næste 5 » top Top