The Hans Christian Andersen Center

Uddrag af Birger Frank Nielsens H.C. Andersen-bibliografi Digterens danske Værker 1822-1875 (1942):

  « Foregående 5 nr. 1008, året 1871 Næste 5 »

1871

1008.

Cantate til Fru Dorothea Melchior den 16. Februar 1871, af H. C. Andersen. (Gjentages den 16. Februar 1874). Musik af J. Ad. Hägg. S. Triers Bogtrykkeri. (Mens Skyen strřer sin Mandelblomst).

Lejlighedstryk: 2 upaginerede Blade. 2 Vers heraf har tidligere vćret trykt i En Hustru 1844, se Nr. 442.
[senere BFN-tilfřjelse:] Det er muligt, at det her citerede Lejlighedstryk ikke er det originale Tryk, men et senere Tryk fra 1874 "gjentages den 16. Februar 1874"; det har imidlertid ikke vćret Udgiveren mulig at finde noget andet Eksemplar, hvorfor dette er medtaget her.

(Bibliografisk kilde: HCAH XXI-c-32, A-564, 1981/277 )

  « Foregående 5 nr. 1008, året 1871 Næste 5 » top Top