Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006 (kun publiceret her):

Offerle, Frank Anthony, The Fairy Tale Operas of Richard Faith. D.A.-thesis, University of Northern Colorado, 1999. 266 pp. (Cf. Dissertation Abstracts International, 60A, pp. 2283-84. – Bl.a. om operaen "The Little Match Girl", med libretto af Michael Ard.

Olsen, Mikkel Elklit,"det Hele er Arabesker i Andersens Manér"- om arabeske strukturer i udvalgte værker af H. C. Andersen. Speciale, Aarhus Universitet, 2003.

Pedersen, Bente Morre & Rita Nissen, Skabningens tåre. Kristendom og dannelse i H. C. Andersens eventyr og historier. Speciale, Aarhus Universitet, 2004.

Pedersen-Ærø, Morten, Den pragmatiske dannelsesroman. Meïr Aron Goldschmidts 'Hjemløs'(1853-57) og H. C. Andersens 'Improvisatoren'(1835). Refleksioner over dannelsesromanens genrebegreb. Speciale, Aarhus Universitet, 2002.

Schumacher, Christian, Guldordanger. Improvisatorens stemme. En læsning i H. C. Andersens roman. Speciale, Aarhus Universitet, 2002.