Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006 (kun publiceret her):

Nielsen, Gitte S., "H. C. Andersen 200 år i 2005". Civiløkonomen, 51, 2004, nr. 3, pp. 25-28.

Nielsen, Jesper Tveden, At jonglere med fantasiens guldæbler. En sproghistorisk studie i H. C. Andersens omdigtede folkeeventyr med særlig vægt på'Dødningen'og 'Reisekammeraten'. Speciale, Aarhus Universitet, 2002.

Offerle, Frank Anthony, The Fairy Tale Operas of Richard Faith. D.A.-thesis, University of Northern Colorado, 1999. 266 pp. (Cf. Dissertation Abstracts International, 60A, pp. 2283-84. – Bl.a. om operaen "The Little Match Girl", med libretto af Michael Ard.

Olsen, Mikkel Elklit,"det Hele er Arabesker i Andersens Manér"- om arabeske strukturer i udvalgte værker af H. C. Andersen. Speciale, Aarhus Universitet, 2003.

Pedersen, Bente Morre & Rita Nissen, Skabningens tåre. Kristendom og dannelse i H. C. Andersens eventyr og historier. Speciale, Aarhus Universitet, 2004.