Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006 (kun publiceret her):

Kun en Spillemand. Original Roman i tre Dele. Tekstudgivelse, efterskrift og noter af Mogens Brøndsted. 2. reviderede udg. Det danske Sprog- og Litteraturselskab/Borgen, København 2004. 315 pp. (Danske Klassikere.) – Efterskrift pp. 279-95, noter pp. 296-314. – 1. udg., 1988.