Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006 (kun publiceret her):

Andersen, H. C. & Adolph Drewsen, Astrid Stampes Billedbog. Udg. af Odense Bys Museer ved Karsten Eskildsen. Gyldendal, København 2003. 413 pp. – Indledning pp. 9-15; noter pp. 329-70; efterskrift pp. 371-407. – Anm.: Bo Bjørnvig, Weekendavisen/Bøger 2.5.2003; Marianne Koch, Fyens Stiftstidende 26.4.2003; Lars Ole Knippel, Jyllands-Posten 2.5.2003; Helene Moe, Kristeligt Dagblad 1.5.2003; Ole Nørlyng, Berlingske Tidende 1.5.2003; Bente Scavenius, Børsen 1.5.2003; Mette Winge, Politiken 3.5.2003. link
- Også på engelsk: "Astrid Stampe's Picture Book". link

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Anderseniana 2002. Odense Bys Museer, Odense 2002. 124 pp. – Indhold: "Breve fra H. C. Andersen til Louise Collin, gift Lind", udg. af Ejnar Askgaard; forord pp. 5-7; breve pp. 8-72; noter pp. 73-97; efterskrift pp. 98-107; værkregister pp. 108-11; navneregister pp. 112-23.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Anderseniana 2003. Odense Bys Museer, Odense 2003. 178 pp. – Indhold: H. C. Andersens eventyrkomedie "En Ødeland" efter Ferdinand Raimunds "Der Verschwender", udg. af Ejnar Stig Askgaard; forord pp. 5-6; indledning, "'...det er et smukt poetisk Stykke'", pp. 7-19; tekst pp. 21-141; Karsten Eskildsen, "Musikken i 'En Ødeland'", pp. 142-45; id., "Melodikilder", pp. 146-57.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Antusheng ertong gushi quanji. I-IV. Overs. af Lin Hua. Zhongguo Shaonian Ertong Chubanshe, Beijing [1995]. 342, 365, 369 og 349 pp. – 2. opl., 1997. – Indledning I pp. 1-22. – [Samlede eventyr og historier.] – Cf. Kirsten Pruzan Mikkelsen, "Lin Huas eget eventyr", Berlingske Tidende 9.2.1997.

"At være eller ikke være". Roman i tre Dele. Tekstudgivelse og noter ved Erik Dal. Efterskrift af Mogens Brøndsted. Det danske Sprog- og Litteraturselskab/Borgen, København 2001. 281 pp. (Danske Klassikere.) - Efterskrift pp. 233-48, noter pp. 249-79. – Anm.: Jens Kistrup, Weekendavisen 29.6.2001; John. Chr. Jørgensen, Ekstra Bladet, 4. juni 2001, Ejgil Søholm, Jyllands-Posten, 17.7.2001.

(Bibliografisk kilde: HCAH)