Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006 (kun publiceret her):

Rasmussen, Inge Lise, "Rummet i H. C. Andersens 'Den grimme Ælling'". I: Malan Marnersdóttir & Jens Cramer (red.), Nordisk litteratur og mentalitet. Foredrag fra den 22. studiekongres i International Association for Scandinavian Studies (IASS) arrangeret af Føroyamálsdeild, Fróðskaparsetur Føroya, Færøernes Universitet, 3.-9. august 1998. Føroya Fróðskaparfelag, Tórshavn 2000. Pp. 445-51. (Annales Societatis Scientiarum Færoensis, Supplementum, XXV.)

Rasmussen, Inge Lise, Øjets sekraft og billedets fødsel. Artikler om H. C. Andersen. C. A. Reitzel, København 2000. 176 pp. (Indhold: "Forord", pp. 6-10; "H. C. Andersens 'Fortuna' i Italien", pp. 11-27 [1976]; "H. C. Andersens 'Metalsvinet': Fra dagbog til poetisk billede", pp. 28-46 [1982]; "H. C. Andersen og det moderne italienske eventyr", pp. 47-62 [1984]; "H. C. Andersen bliver beskyldt for plagiat", pp. 63-66 [1985-86]; "H. C. Andersen ser på kunst", pp. 67-81 [1999, på engelsk]; "Rummet i H. C. Andersens 'Den grimme ælling'", pp. 82-92 [2000]; "Rummet i H. C. Andersens 'Den lille havfrue'", pp. 93-106; "Et kinesisk æskesystem. Tilskuere og aktører i 'Dyndkongens datter'", pp. 107-19; "H. C. Andersen og det maleriske", pp. 120-33; "H. C. Andersens tegninger som skitser til romanen 'Improvisatoren'", pp. 134-41; "H. C. Andersen laver teater med det forhåndenværende", pp. 142-46; "H. C. Andersen går igen. Reminiscens som billede og genklang", pp. 147-63; "Ind og ud af fantasiens verden. Nærlæsning af 'Den lille Idas blomster'", pp. 164-73.)

Rasmussen, Michael, "Litteraturen". I: Troels Andersen, m.fl. (red.), Silkeborg 1846-1996. Historie, Natur, Kultur. Silkeborg Bibliotek, Silkeborg 1995. Spec. pp. 300-02.

Rasmussen, René, Litteratur og repræsentation. Forlaget Politisk Revy, København 2004. Pp. 236-43. – Om "Den lille Havfrue".

Fællesskrift, 1996: Er dansk ét fag? - Heri undervisningsforløb vedr. Nattergalen for folkeskolens 5. og 9. klasse (af hhv. Dorthe Eriksen og Anette Agerholm Petersen), det almene gymnasium (af Grethe Andersen), handelsgymnasiet (af Jørn Schmidt) og seminariet (af Tom Carlsen), en redaktionel rundbordssamtale, samt kommentarer af Vibeke Hetmar og Claus Jensen; ialt 40 pp.