Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006 (kun publiceret her):

Popp, Wolfgang, Männerliebe. Homosexualität und Literatur. Stuttgart, 1992. Pp. 350-57. - Kapitlet, "Maske und Signal" (pp. 349-72), omhandler også Stefan George og Franz Kafka.

Prince, Alison, Hans Christian Andersen. The Fan Dancer. Alison & Busby, London 1998. 401 pp., 16 pl. – Anm.: Mette Winge: "Gengangerens oprør" Politiken 28.3.1999; Søren Kassebeer, Berlingske Tidende, 6.2.1999; Humphrey Carpenter: The stuff of fairy tales, Royalty, illegitimacy and troubled sexuality make a biography of Hans Christian Andersen sensational, Sunday Times 31.1.1999. - Cf. Poul Houe,11918 pp. 250-54.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1999/91)

Rasmussen, Inge Lise, "Rummet i H. C. Andersens 'Den grimme Ælling'". I: Malan Marnersdóttir & Jens Cramer (red.), Nordisk litteratur og mentalitet. Foredrag fra den 22. studiekongres i International Association for Scandinavian Studies (IASS) arrangeret af Føroyamálsdeild, Fróðskaparsetur Føroya, Færøernes Universitet, 3.-9. august 1998. Føroya Fróðskaparfelag, Tórshavn 2000. Pp. 445-51. (Annales Societatis Scientiarum Færoensis, Supplementum, XXV.)

Rasmussen, Inge Lise, Øjets sekraft og billedets fødsel. Artikler om H. C. Andersen. C. A. Reitzel, København 2000. 176 pp. (Indhold: "Forord", pp. 6-10; "H. C. Andersens 'Fortuna' i Italien", pp. 11-27 [1976]; "H. C. Andersens 'Metalsvinet': Fra dagbog til poetisk billede", pp. 28-46 [1982]; "H. C. Andersen og det moderne italienske eventyr", pp. 47-62 [1984]; "H. C. Andersen bliver beskyldt for plagiat", pp. 63-66 [1985-86]; "H. C. Andersen ser på kunst", pp. 67-81 [1999, på engelsk]; "Rummet i H. C. Andersens 'Den grimme ælling'", pp. 82-92 [2000]; "Rummet i H. C. Andersens 'Den lille havfrue'", pp. 93-106; "Et kinesisk æskesystem. Tilskuere og aktører i 'Dyndkongens datter'", pp. 107-19; "H. C. Andersen og det maleriske", pp. 120-33; "H. C. Andersens tegninger som skitser til romanen 'Improvisatoren'", pp. 134-41; "H. C. Andersen laver teater med det forhåndenværende", pp. 142-46; "H. C. Andersen går igen. Reminiscens som billede og genklang", pp. 147-63; "Ind og ud af fantasiens verden. Nærlæsning af 'Den lille Idas blomster'", pp. 164-73.)

Rasmussen, Michael, "Litteraturen". I: Troels Andersen, m.fl. (red.), Silkeborg 1846-1996. Historie, Natur, Kultur. Silkeborg Bibliotek, Silkeborg 1995. Spec. pp. 300-02.