Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006 (kun publiceret her):

Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829. 2. reviderede udg. Udg. af Johan de Mylius. Det danske Sprog- og Litteraturselskab/Borgen, København 2003. 170 pp. (Efterskrift pp. 107-29; tillæg pp. 131-41; rettelsesliste pp. 143-44; litteraturliste pp. 145-46; noter pp. 147-68.) (Danske Klassikere.) (1. udg., 1986; 156 pp.) (Anm.: Torben Brostrøm, Information 3.6.2004; Ulrik Høy, Weekendavisen 13.2.2004; Lis Norup, Litteraturmagasinet Standart, XVIII:3, 2004, p. 11; Lilian Munk Rösing, Politiken 13.3.2004.)

(Bibliografisk kilde: HCAH: anm.)

Fortællinger. Med forord af Johannes Møllehave. Kommentarer af Ane Grum-Schwensen. Sesam, København 2003. 160 pp. – Forord pp. 7-12, kommentarer pp. 155-60. - Anm.: Marie Tetzlaff, Politiken/Bøger 1.2.2003.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H. C. Andersen. Eventyr udvalgt og nyskrevet af Villy Sørensen. Illustreret af Helle Vibeke Jensen. Aschehoug, København 2002. 178 pp. – Forord af Finn Hauberg Mortensen pp. 7-12. - Anm.: Steffen Larsen, Politiken 4.5.2002.

Hans Christian Andersen / Lina von Eisendecher. Briefwechsel. Herausgegeben von Paul Raabe und Erik Dal. Wallstein Verlag, Göttingen 2003. 493 pp. – Forord pp. 7-9; ED, "Hans Christian Andersen – ein Dichter auf Reisen", pp. 11-24; PR, "Lina von Eisendecher – eine Oldenburgerin und Hans Christian Andersen", pp. 25-42; "Briefwechsel 1843-1862", pp. 43-289; "Dokumente 1843-1847", pp. 291-324; kommentar pp. 335-461; registre pp. 467-93. - Anm.: Heinrich Detering, Frankfurter Allgemeine Zeitung 26.7.2003; Hansjörg Graf,Neue Zürcher Zeitung, 21.2.2004; Kristina Maidt-Zinke, Süddeutsche Zeitung, 17.8.2004; Harald Schieckel, Oldenburger Tageblatt, 103, 2003; Flensborg Avis, 10.2.2003; Oldenburgische Volkszeitung, 7. März 2003; Göttinger Tagesblatt, 22.3.2003; Jörgen Welp, Nordwest Zeitung, 19. April 2004; Mette Winge, Politiken 24.1.2004. Se anmeldelser på www.perlentaucher.de.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

H. C. Andersen og Jonas Collin d.y. En brevveksling 1855-1875. Udg. med indledning og kommentarer af Kirsten Dreyer. Museum Tusculanum, København 2001. 327 pp., 8 pl. - Indledning pp. 9-22, kommentarer pp. 215-304. – Anm.: Frank Hugus, Scandinavian Studies, LXXV, 2003, pp. 444-46; Jens Kistrup, Weekendavisen/Bøger 18.5.2001; Mette Winge, Politiken 13.5.2001.

(Bibliografisk kilde: HCAH)