Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006 (kun publiceret her):

J. P. E. Hartmann og hans kreds. En musikerfamilies breve 1780-1900. I-III. Udg. af Inger Sørensen. Det kongelige Bibliotek/Museum Tusculanums Forlag, København 1999. I-660, 661-1330, 1331-1832 pp. Indledning pp. 11-58. - Heri 94 breve fra/til HCA. Bind IV:, se: 11493 - Anm.: Ebbe Mørk, Politiken, 11.6.1999; Peter Johannes Erichsen, Wekendavisen, 1.7.1999.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Mein edler, theurer Grossherzog! Briefwechsel zwischen Hans Christian Andersen und Grossherzog Carl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach. Herausgegeben von Ivy York Möller-Christensen und Ernst Möller-Christensen. Wallstein Verlag, Göttingen 1998. 383 pp. - Briefe, pp. 5-260; Anhang, pp. 261-382 (incl.: Editorische Bericht, pp. 267-75; Kommentar, pp. 277-342; Der Fürst und der Dichter. Nachwort, pp. 343-65). - Anm.: Klaus Bohnen, Skandinavistik, 29, 1999, pp. 61-62; Hans Grössel, Süddeutsche Zeitung 12.1.1999; Helmut Hirsch, Berliner LeseZeichen, 1999, nr. 2, pp. 75-59; Frank Hugus, Scandinavian Studies, 70, 1988, pp. 542-44; Aldo Keel, Neue Zürcher Zeitung 16.1.1999; Edith Koenders, Tijdschrift voor Skandinavistiek, XIX:2, 1998, pp. 108-11; Johan de Mylius, Weekendavisen 13.3.1998; Thomas Steinfeld, Frankfurter Allgemeine Zeitung 28.3.1998; Mette Winge, Politiken 16.5.1998.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

(Bibliografisk kilde: Dal)

Eventyrdigterens studenterkomedier samt "I Maaneskin"(en bearbejdelse). Hidtil utrykte, tydet og kommenteret af Jørgen Skjerk. [Privattryk,] København 2001. 201 pp. – "Soufleurens Benefice", pp. 11-36; "Langebro", pp. 37-82 (incl. noter m.v.); materiale af forskellig art til belysning af HCA's forhold til og virksomhed i Studenterforeningen, pp. 83-142; "I Maaneskin", pp. 143-92 (incl. noter m.v.). – Anm.: Marianne Koch, Fyens Stiftstidende 19.5.2003; Flemming Chr. Nielsen, Kristeligt Dagblad 19.5.2003.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Fiabe e storie. Edizione integrale tradotta e curata da Bruno Berni. Introduzione di Vincenzo Cerami. Donzelli Editore, Roma 2001. xl, 1016 pp. – Indledning af VC pp. xi-xvi, forord af BB pp. xvii-xxvii, kronologi pp. xxxi-xxxix, bibliografiske oplysninger pp. 1007-16; omfatter samtlige 156 eventyr; illustreret af Vilh. Pedersen og L. Frølich.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829. 2. reviderede udg. Udg. af Johan de Mylius. Det danske Sprog- og Litteraturselskab/Borgen, København 2003. 170 pp. (Efterskrift pp. 107-29; tillæg pp. 131-41; rettelsesliste pp. 143-44; litteraturliste pp. 145-46; noter pp. 147-68.) (Danske Klassikere.) (1. udg., 1986; 156 pp.) (Anm.: Torben Brostrøm, Information 3.6.2004; Ulrik Høy, Weekendavisen 13.2.2004; Lis Norup, Litteraturmagasinet Standart, XVIII:3, 2004, p. 11; Lilian Munk Rösing, Politiken 13.3.2004.)

(Bibliografisk kilde: HCAH: anm.)