Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006 (kun publiceret her):

Aabenhus, Arne, "Der var smukt ude, der var velsignet inde". Historisk Forening for Graasten By og Egn. Årsskrift, nr. 31, 2005, pp. 7-15. - Oprindelig i Jydske Vestkysten nov. 1992, i forbin­del­se med afsløring af HCA-statue i Gråsten.