Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006 (kun publiceret her):

Ørum, Nina, "Kunstarternes laboratorium". Klassisk Musik, 2005, nr. 7-8, pp. 40-44. – Interview med Kirsten Dehlholm om Hotel Pro Forma's HCA-forestilling "Jeg er kun skindød".
Aabenhus, Arne, "Der var smukt ude, der var velsignet inde". Historisk Forening for Graasten By og Egn. Årsskrift, nr. 31, 2005, pp. 7-15. - Oprindelig i Jydske Vestkysten nov. 1992, i forbin­del­se med afsløring af HCA-statue i Gråsten.
Berit Åberg, Vi, 2005, nr. 3, pp. 66-69.
Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt, LXXXXII, 2005. - Indhold: Ulrich Holstein-Holsteinborg, "H. C. Andersen og herregårdene i Sydvestsjælland generelt", pp. 9-12; id., "H. C. Andersen på Holsteinborg", pp. 13-32; Helge Torm, "H. C. Andersen og Lynge Sogn", pp. 69-77; id., "H. C. Andersen og Pedersborg Sogn", pp. 78-87; Jørgen Woetmann Andersen"'Jeg har det greveligt godt'. H. C. Andersen og Haslev-egnen", pp. 88-94; Helge Torm, "Slagelse contra Sorø. Om afgørelsen af H. C. Andersens skolegang i 1822", pp. 95-102; id., "Korsør-festkomitéens forgæves henvendelse til H. C. Andersen", 103-08.
Andersen, Bent, "Evighedstanker hos H. C. Andersen". Kristeligt Dagblad 15.8.2005.