Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1995-1998 (Anderseniana 1998):

Götzsche, Hans, Översättning av stil, eller Varför kan man inte översätta H. C. Andersen till svenska. I: Peter Cassirer (red.), Stilsymposiet i Göteborg 21-23 maj 1992. Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, Göteborg 1994. Pp. 119-35. - På engelsk, let forkortet, i Andersen og Verden, 1993 (cf. AaJ II:1523).