Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1995-1998 (Anderseniana 1998):

Doctor, Jens Aage, H. C. Andersen. I: Ib Fischer Hansen, m.fl. (red.), Litteraturhåndbogen. I: Litteraturhistorisk oversigt; II: Forfatterbiografier / litteraturleksikon. 5. reviderede udg. Gyldendal, København 1996. II pp. 10-12. - 1. udg., i ét bind, 1981.