Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1995-1998 (Anderseniana 1998):

Sønderholm, Erik, Hans Christian Andersen als Opernlibrettist. Eine textkritische Untersuchung. Anderseniana 1996, 1996, pp. 25-48. - Oprindelig trykt i Grenzerfahrung - Grenzüberschreitung, 1989, pp. 138-54.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Sørensen, Inger, H. C. Andersen og J. P. E. Hartmann - et livslangt venskab. Anderseniana 1997, 1997, pp. 5-40.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Sørensen, Jørgen Thorning, Henrettelsen. En sandfærdig beretning om et grueligt mord, en henrettelse og et følsomt øjenvidne. Magasin fra Det kongelige Bibliotek, 13:1, 1998, pp. 25-33, spec. pp. 30-32.
Thomsen, Bjarne Thorup, Maskine, Nation og Modernitet hos Andersen og Almqvist. Tidskrift för litteraturvetenskap, 24:2, 1995, pp. 27-46. - Om O.T. pp. 30-37.
Vivild, A. Friis, 'Med dæmpede Hvirvler'. Historien bagved H. C. Andersens Digt om den spanske Soldat, der blev henrettet i Odense. Hjemmets Almanak for det Aar efter Kristi Fødsel 1943, 1942, pp. 84-90.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1995/327)