Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1995-1998 (Anderseniana 1998):

Stybe, Vibeke, 'Barnets simple Sange'. H. C. Andersen og de gamle børnerim. I: Else Marie Kofod & Eske K. Mathiesen (red.), Traditioner er mange ting. Festskrift til Iørn Piø på halvfjerdsårsdagen den 24. august 1997. Foreningen Danmarks Folkeminder, København 1997. Pp. 181-86. (Foreningen Danmarks Folkeminders skrifter, 88.)