Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 805 - 809, årene 1982 - 1981 Næste 5 »
805. Bredsdorff, Elias, Andersen-no Shogai to Sakuhin. Shogakukan Publ. Co., Tokyo 1982. 512 pp. - På engelsk 1975 (nr. 335 ovf.). Oversat af Yoichi Takahashi.
806. Bredsdorff, Elias, Fortolkninger af H. C. Andersens eventyr 'Skyggen'. I: Tolkning och tolkningsteorier. Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 17-19 november 1981. Almqvist & Wiksell, Stockholm 1982. Pp. 97-111. (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Konferenser, 7.) -Hertil knytter sig: Anders Palm, Den gäckande 'Skyggen'. Mångtydighetens strategi i H. C. Andersens eventyr, pp. 113-23; Carl Fehrman, Försök till hermeneutisk genomlysning, pp. 125-33; Anders Palm, Litteratur om H. C. Andersens 'Skyggen', pp. 135-36; Erland Lagerroth, Författarens intention och textens funktion, pp. 137-40. Selve eventyret bringes (i fotografisk optryk efter AaJ nr. 2023) pp. 85-96.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1983/51)

807. Brøndsted, Mogens, Danske forfattere i Rom mellem 1830 og 1900. I: Tue Ritzau & Karen Ascani (red.), Rom er et fortryllet bur. Den gyldne epoke for skandinaviske kunstnere i Rom. Rhodos, København 1982. Spec. pp. 126-31. - P. 128 facsimilegengivelse af digtet Farvel til Italien (BFN 251), p. 129 gengivelse af A. Küchlers tegning af HCA (Paulsen, nr. 3). - HCA omtales også i andre af bogens artikler, cf. reg.; pp. 18-19 facsimilegengivelse af digtet til de skandinaviske kunstneres julefest 1833 (medtaget i Mit Livs Eventyr), p. 75 farvegengivelse af A. Küchlers portræt af HCA (Paulsen, nr. 2).
808. Brøndsted, Mogens, 1830-1860: Dänemark. I: Mogens Brøndsted (red.), Nordische Literaturgeschichte, I: Von den Anfängen bis zum Jahre 1860. Übersetzt von Hans-Kurt Mueller. Wilhelm Fink Verlag, München 1982. Spec. pp. 378-86. Cf. reg. (II, 1984). - Dansk / norsk / svensk udg. 1972 (nr. 175 ovf.).
809. Bøggild, Hansaage, Andersen og Hansen. I hans: Varm granit. Artikler og essays. Bornholms Tidendes Forlag, Rønne 1982. Pp. 23-29. - Oprindelig offentliggjort i Bornholms Tidende 25.7.1981. - Hansen, dvs. portrætmaleren Lars Hansen (1813-72).
« Foregående 5 nr. 805 - 809, årene 1982 - 1981 Næste 5 » top Top