Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 768 - 772, året 1981 Næste 5 »
768. Paulsen, Jørgen, Augustenborg. Slottet / Flækken / Fyrstehuset. G. E. C. Gad, København 1981. Pp. 178-83. - Cf. nr. 692 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

769. Rubeck, Mary Ann, Annotations Documenting and Interpreting the Reflection of Hans Christian Andersen's Life in his Fairy Tales. Ph.D.-thesis, The State University of New York at Buffalo 1981. vii, 253 pp. - Cf. Dissertation Abstracts, 42A, 1981-82, p. 1622.
770. Thulstrup, Niels, H. C. Andersens ungdomstro. I hans: Akcept og protest. Artikler i udvalg, I. C. A. Reitzels Boghandel, København 1981. S. 195-99. - Optryk af forf.'s anmeldelse af AaJ nr. 1414.
771. Tismar, Jens, Das deutsche Kunstmärchen des zwanzigsten Jahrhunderts. J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1981. Pp. 16-24 (Hans Christian Andersen: 'Die Irrlichter sind in der Stadt, sagte die Moorfrau' und 'Die Dryade'). (Germanistische Abhandlungen, 51.)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

772. H. C. Andersens Studier. Udg. af H. C. Andersens Selskab i Japan. [På japansk, titlen og indholdsfortegnelsen dog også på dansk.] Nr. 1, 1981. 48 pp. - Indhold bl.a.: Erik Dal, Bibliografisk vejledning til H. C. Andersen studier på engelsk, tysk og fransk, pp. 3-5 (oversat af Yuriko Kimura); Tetsuro Suzuki, H. C. Andersens levned i kronologiske tabeller, pp. 7-17; Tetsuro Suzuki (overs.), [Udvalg af] Breve fra og til H. C. Andersen, pp. 19-26; Koichi Jin, H. C. Andersens sprog og stil, I: Begyndelsesvendinger, pp. 27-31; Michio Namekawa, H. C. Andersen i Japan 1868-1912, pp. 33-37; Katsumi Hayano, Odense - en dansk bys historie, pp. 39-40; Henning Henningsen, H. C. Andersen og dystløbene i Stige, pp. 41-43 (forkortet oversættelse ved Kiyoko Yamanouchi af AaJ nr. 1192); Shinichi Yoshida, Hvad hedder H. C. Andersens eventyr i engelsk oversættelse?, p. 45.
« Foregående 5 nr. 768 - 772, året 1981 Næste 5 » top Top