Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 584, året 1978 Næste 5 »
584. Person- og Værkregister til C. St. A. Bille og Nikolaj Bøghs Udgave af Breve til og fra H. C. Andersen 1877-78. Udgivet paa Grundlag af en Seddelregistrant efterladt af H. Topsøe-Jensen. Det danske Sprog- og Litteraturselskab, København 1978. 75 pp. - Redigeret og gennemskrevet af Erik Dal under tilsyn af Kåre Olsen. Knytter sig til AaJ nr. 26 og 38.
« Foregående 5 nr. 584, året 1978 Næste 5 » top Top