Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 282 - 286, året 1974 Næste 5 »
282. Slagelse-Digte. Et genfundet manuskript tydet og kommenteret af Jørgen Skjerk. Bogtrykskolen, Århus 1974. 23 pp. - Forord pp. 9-10. - Cf. nr. 1305 ndf.
283. Tolv med Posten. Lademann, København 1974. viii, 32 upag. pp. - Introduktion ved Erik Dal pp. iv-viii. Facsimileudgave af Kristian Kongstads unikke, akvarel-illustrerede tryk, Hillerød 1916. - Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 21.1.1975; jma [Jørgen Mich. Andersen], Aarhuus Stiftstidende 2.3.1975; Hans Bendix, Politiken 26.1.1975; Rolf Dorset, Aalborg Stiftstidende 31.1.1975; Flemming Everfelt,Frederiksborg Amts Avis, 23.1.1975; H[enrik] N[eiiendam], Weekendavisen 31.1.1975; Tikili [Kjeld Rask Therkilsen], Berlingske Tidende 20.1. 1975.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

284. A[ndreasen], U[ffe], Andersen, H. C.. I: Henning Harmer & Thomas Jørgensen (red.), Gyldendals litteraturleksikon, I: A-E. Gyldendal, København 1974. Pp. 39-42.
285. Braude, L. Ju., Skazo_niki Skandinavii. Nauka, Leningrad 1974. 239 pp. - Heri et kapitel om HCA: Skazka vchodit v literaturu (Eventyret går ind i litteraturen), pp. 51-90, med noter pp. 223-27. Det forudgående kapitel, pp. 7-50, med noter pp. 217-23, omhandler indsamling og udgivelse af folkeeventyr i begyndelsen af det 19. århundrede (u. titlen De skandinaviske 'Brødrene Grimm'). - Anm.: E. Bockareva, Detskaja literatura, 1975, nr. 9, p. 59; K. Kulagina, Zvezda, 1975, nr. 4, p. 222; N. Mel'nik, Neva, 1976, nr. 1, pp. 198-99; M. Raudar, Skandinavskij Sbornik, 21, 1976, pp. 292-96.
286. Breve fra og til Christian Winther, I-IV. Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab ved Morten Borup. C. A. Reitzel, København 1974. - Heri tre breve (1862-63) fra HCA og ni breve (1833, 1861-63, 1867) til HCA. - Cf. reg. i bd. IV, p. 330, samt indledningen smst. pp. 41-42.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 282 - 286, året 1974 Næste 5 » top Top