Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 261 - 265, året 1973 Næste 5 »
261. Jørgensen, Aage, H. C. Andersen-litteraturen 1875-1968. Tilføjelser og rettelser - Supplement 1875-1968 - Fortsættelse 1969-1972. Anderseniana, 3. rk., 1:4, 1973, pp. 418-44. - Også som separattryk (nr. 238 ovf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

262. Montén, Karin Carsten, Ein wiederentdeckter Brief Fredrika Bremers an H. C. Andersen. Skandinavistik, 3, 1973, pp. 115-24. - Brevfragment af 9.2.1844, som i udgaven af FB's breve er gengivet efter tryk i Stockholms Figaro 23.2.1845 (med fejlagtig datering: 19.2.1844). Brevfragmentet ligger i "Archiv des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg".

(Bibliografisk kilde: HCAH)

263. Nicolajsen, Karen, Kejserens sidste skrig. Analyse af H. C. Andersen: 'Kejserens nye klæder'. Vindrosen, 20:4, 1973, pp. 74-78.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

264. Oxenvad, Niels, 'Idealet af et Landsted'. Landstedet 'Marieshøj' ved Odense kanal. Fynske Minder, 1973, pp. 98-126. - Om Christian Iversens landsted bl.a. på grundlag af HCA's omtaler i dagbøger, breve m.v.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2005/3)

265. Sabroe, Axel S., Naturens fjernsyn. Luftspejlinger særlig i Danmark. Hardsyssels årbog, 1973, spec. pp. 21-24 (afsnittet H. C. Andersen og ørknens luftsyn). - Cf. nr. 212 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1973/101)

« Foregående 5 nr. 261 - 265, året 1973 Næste 5 » top Top