Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 17 - 21, året 1969 Næste 5 »
17. Jacobsen, Hans Henrik, Wir besuchen Fünen mit H. C. Andersen. Skandinavisk Bogforlag, Odense 1969. 80 pp. - Oversættelse af nr. 15 ovf. - Ny udg. (med nyt billedstof), Hans Reitzel, København 1986.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

18. Jan, Isabelle, Essai sur la littérature enfantine. Les Éditions Ouvrières, Paris 1969. Pp. 48-59 (Andersen ou la réalité). - Engelsk oversættelse: On Children's Literature. Edited and with a Preface by Catherine Storr. Allan Lane, London 1973. 189 pp. HCA-kapitlet (Hans Christian Andersen or Reality) pp. 45-55. Appendix (The Will-o'-the-Wisp is in the Town, by Hans Andersen) pp. 151-64. - Hollandsk oversættelse af HCA-kapitlet, se nr. 578 ndf.

1972

19. Paradisets Have. Illustreret af Henry Heerup. Nordlundes Bogtrykkeri, København 1972. 45 pp. - Bemærkninger af H. Topsøe-Jensen pp. 29-45. - Anm.: Emil Frederiksen, Berlingske Tidende 11.3.1972.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/781)

20. LARSEN, STEFFEN HEJLSKOV, Samtale i en klasse. I hans: Sproget som et billede af Danmark. Borgen, København, 1969. Pp. 70-84. - Om Otte og tyvende Aften. - Optryk af forf.'s bidrag til nr. 242 ndf.
21. Manghi, Alda Castagnoli, Presenza di E. T. A. Hoffmann nell'opera di H. C. Andersen. I: Paolo Chiarini, m.fl. (red.), Miscellanea di studi in onore di Bonaventura Tecchi, I-II. A cura dell'Istituto Italiano di Studi Germanici. Edizioni dell'Ateneo, Roma 1969. Pp. 394-407.
« Foregående 5 nr. 17 - 21, året 1969 Næste 5 » top Top