Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 1366 - 1370, året 1991 Næste 5 »
1366. Jørgensen, Aage, H. C. Andersen-litteraturen 1875-1968. En bibliografi. Tilføjelser og rettelser - Fortsættelse 1985-1988. CUK / Center for Undervisning og Kulturformidling, Århus 1991. 21 pp. - Separattryk af nr. 1342 ovf.
1367. Jørgensen, Aage, Per Olov Enquist og dansk Guldalder. Omkring skuespillet 'Fra regnormenes liv'. I: Oskar Bandle, m.fl. (red.), Nordische Romantik. Akten der XVII. Studienkonferenz der International Association for Scandinavian Studies 7.-12. August 1988 in Zürich und Basel. Helbing & Lichtenhahn, Basel / Frankfurt a.M. 1991. Pp. 257-63. (Beiträge zur nordischen Philologie, 19.) - Cf. nr. 1234 ovf.
1368. Kokorin, A[natolij] V[ladimirovitsj], I den store digters land. På dansk ved Wera Friis Kelstrup. Gyldendal, København 1991. 192 pp. - Cf. Hans Edvard Nørregård-Nielsen, Fra tegner til tegner. Bogklubben (Gyldendals Bogklub's medlemsblad), nr. 299, august 1991, pp. 12-13 og 34. - Anm.: Marie-Louise Paludan, Weekendavisen / Bøger 19.4.1991. - På russisk 1988 (nr. 1212 ovf.). Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 21.5.1991; Preben Hygum, Information 19.4.1991; Bent Mohn, Politiken 29.4.1991; Lars Henrik Aagaard, Berlingske Tidende 20.4.1991.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1369. Kølln, Herman, Hans Christian Andersen a severní _echy. I: Ústecké muzejní se_ity, 1. Okresní Vlastiv_dné Muzeum, Ústí nad Labem 1991. Pp. 19-50. - Om HCA's besøg i Nordböhmen; med dagbogsnotater m.v. oversat af Bo_ena Køllnová.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1370. Literatur aus Dänemark. Dänisches Literaturinformationszentrum, Kopenhagen 1991. Pp. 19-24. - Liste over HCA-udgivelser på tysk 1980-91.
« Foregående 5 nr. 1366 - 1370, året 1991 Næste 5 » top Top