Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 134, året 1971 Næste 5 »
134. Robinson, Vivian Ureaca, Adult Symbolism in the Literary Fairy Tales of the Late Nineteenth Century. Ph. D.-thesis, The University of Nebraska 1971. 214 pp. - Cf. Dissertation Abstracts, 32A, pp. 3962-63. - Kapitel 5 indeholder bl.a. en analyse af Sneedronningen.
« Foregående 5 nr. 134, året 1971 Næste 5 » top Top