Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 1300 - 1304, året 1990 Næste 5 »

1990

1300. H. C. Andersens Almanakker 1833-1873. Udg. af Helga Vang Lauridsen og Kirsten Weber. Det danske Sprog- og Litteraturselskab / G. E. C. Gads Forlag, København 1990. xiv, 388 pp. - Introduktion af HVL pp. ix-xiii, værkregister pp. 328-38 og personregister pp. 339-88.
Særtryk af foredrag: H.C. Andersens Almanakker 833-1873, Foredrag i H.C. Andersen-Samfundet i København 16.10.1990. - Anm.: Torben Brostrøm, Information 12.12.1990; Bo Grønbech, Anderseniana, 1993, pp. 103-04; Katsumi Hayano, H. C. Andersen Studier, nr. 10, 1991, pp. 43-44; Aage Jørgensen, Handelsskolen, 24:1, 1991, pp. 44-46; Bent Mohn, Politiken, 8.12; Henrik Neiiendam, Weekendavisen 7.12.1990. - Ny udg., 1996 (annonceret).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1301. H. C. Andersens Eventyr. VI-VII. Kritisk udgivet efter de originale Eventyrhæfter med Varianter ved Erik Dal og Kommentar ved Erik Dal, Erling Nielsen og Flemming Hovmann. Det danske Sprog- og Litteraturselskab / C. A. Reitzels Forlag, København 1990. xii, 230; xx, 431 pp. - I-V [tekstbindene, cf. AaJ nr. 2023] udkom 1963-67. VI indeholder: H. C. Andersen, Bemærkninger til Eventyr og Historier, pp. 1-32, og Smaahistorier 4-5. Danske Folkesagn, pp. 33-46; Erik Dal, Textkritik. Variantapparatets vidnesbyrd om udgavernes historie og tidens sprog, pp. 47-119; Erling Nielsen, Eventyrenes modtagelseskritik, pp. 121-230. VII: Kommentar, efter forarbejder af Erling Nielsen udarbejdet af Flemming Hovmann, rummer også tilføjelser og rettelser til tekstbindene, pp. 1-11, samt registre, pp. 389-431. - Anm.: Torben Brostrøm, Information 11.2.1991; Katsumi Hayano, H. C. Andersen Studier, nr. 11, 1992, pp. 38-40; Jens Kistrup, Berlingske Tidende, 19.2.1991; Bent Mohn, Politiken 2.2.1991; Ivy York Mölller-Christensen, Højskolebladet 1991, pp. 363-64; Jens Kistrup, Berlingske Tidende 19.2.1991; Henrik Neiiendam, Weekendavisen 11.1.1991; Sven H. Rossel, Scandinavian Studies, 66, 1994, pp. 94-96.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1302. Dialoghi con la Luna. Libro di immagini senza immagini. A cura di Angiolo Bandinelli. Stampa Alternativa, Rom 1990. 96 pp. - Forord pp. 5-6.
1303. The Diaries of Hans Christian Andersen. Selected and translated by Patricia L. Conroy and Sven H. Rossel. University of Washington Press, Seattle / London 1990. xx, 502 pp. - Forord af PLC pp. ix-xii, indledning af SHR pp. xiii-xix, index pp. 443-502. - Anm.: W. Glyn Jones, Scandinavica, 31, 1992, pp. 98-100; Janet Adam Smith, The New York Review of Books, 38:12, 27.6.1991, pp. 26 og 28-31.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1990/174)

1304. Meines Lebens Märchen. [Ältere Übertragung aus dem Dänischen, neu durchgesehen und ergänzt von Tove Fleischer. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Tove Fleischer.] Müller & Kiepenheuer, Hanau / Main 1990. 752 pp. - Efterskrift pp. 677-89, noter pp. 693-751.
« Foregående 5 nr. 1300 - 1304, året 1990 Næste 5 » top Top