Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 125 - 129, året 1971 Næste 5 »
125. Grønbech, Bo, H. C. Andersen. Levnedsløb - Digtning - Personlighed. Nyt Nordisk Forlag, København 1971. 259 pp., 12 pl. - Anm.: E[rik] D[al], Anderseniana, 3. rk., 1:3, 1972, pp. 325-26; Carl Johan Elmquist, Politiken 16.10.1971; Peter Eriksen, Fyns Tidende 11.9.1971; Emil Frederiksen, Berlingske Tidende 8.9.1971; Jens Henneberg, Dansk Seminarieblad, 58:9-10, 1972, p. 71; Heinrich Jessen, Ausblick, 22, 1971, pp. 55-56; John Chr. Jørgensen, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 30.12.1971 [cf. nr. 484 ndf.]; Jens Kruuse, Jyllands-Posten 14.9.1971; Henrik Neiiendam, Berlingske Aftenavis 12.11.1971. - Cf. nr. 195, 204 og 222 ndf. - På russisk 1979 (nr. 635 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

126. Hegedüs, András, 'Szép mese az én életem ...'. Hans Christian Andersen, 1805- 1875. I hans: Legkedvesebb íróim. Móra Könyvkiadó, Budapest 1971. Pp. 51-59.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/37)

127. Hougaard, Christian, Tjekkoslovakiet i Danmarks spejl. Odense Universitetsforlag, Odense 1971. Pp. 18-21. - Om HCA's Donau-sejlads og diligencerejse gennem Bøhmen (på grundlag af En Digters Bazar). På foromslaget: HCA's tegning af Karlsbroen i Prag.
128. Jørgensen, John Chr., Litterær metodelære. Metoder i dansk litteraturforskning efter 1870. Borgen, København 1971. - Med mange eksemplifikationer fra HCA- forskningen; se reg. p. 246. - 2. udg., 1974.
129. Koefoed, H. A., Tekstgennemgang. Hjælpebog ved sproglig karakteristik af tekster. Akademisk Forlag, København 1971. Pp. 39-41. - Sammenligning mellem Dødningen og Reisekammeraten; tekstuddrag er aftrykt pp. 71-73.
« Foregående 5 nr. 125 - 129, året 1971 Næste 5 » top Top