Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 1227, året 1988 Næste 5 »
1227. Dvergsdal, Alvhild, H. C. Andersen: 'Sneedronningen' - et eventyr for voksne. Norskrift (Institutt for nordisk språk og litteratur, Universitetet i Oslo), nr. 58, 1988, pp. 12-34.
« Foregående 5 nr. 1227, året 1988 Næste 5 » top Top