Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 1142 - 1146, året 1987 Næste 5 »
1142. Brostrøm, Torben, Folkeeventyrets moderne genbrug eller Hvad forfatteren gør -. Gyldendal, København 1987. Pp. 43-60. Cf. reg. - På svensk 1992 (nr. 1443 ndf.). - Forberedende forelæsninger i januar 1986 med avisartikler i Berlingske Tidende, 16.1.1986 og Kristeligt dagblad, 18.1.1986

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/66)

1143. Brovst, Bjarne Nielsen, Rejse i Jylland 1830. I hans: Danske udkanter. Hernov, København 1987. Pp. 67-73. - Om Martinus Rørbyes første kunstrejse, tildels s.m. HCA; oprindelig offentliggjort i Aalborg Stiftstidende 13.6.1985; og Flensborg Avis, 26.6.1985; Frederiksborg Amts Avis, 276.1985.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/31)

1144. Cech, Jon, Hans Christian Andersen's Fairy Tales and Stories: Secrets, Swans and Shadows. I: Perry Nodelman (red.), Touchstones. Reflections on the Best in Children's Literature: Fairy Tales, Fables, Myths, Legends, and Poetry. Children' Literature Association, West Lafayette 1987. Pp. 14-23. (*)
1145. Dronningen, Hyrdinden og Skorstensfejeren. Rhodos, København 1987. 71 pp. - Indhold: H. C. Andersen og kongehuset, pp. 8-16; Dronning Margrethe i arbejde i TV-byen og på Royal Copenhagen, filmforberedelsen, pp. 18-46; Hyrdinden og Skorstensfejeren, pp. 50-69. Fotografier af dronningen: Rigmor Mydtskov. Fotografier fra tv-optagelserne: Hans Andersen. Forbindende tekst: Hans Chr. Nørregaard. Teksten er på dansk, engelsk, tysk og fransk, eventyrteksten tillige på italiensk og japansk. - Omtale i Berlingske, 15.11.1987.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/636)

1146. Jørgensen, Jens, H. C. Andersen. En sand myte. Hovedland, Århus 1987. 191 pp. - Foromtale: Annelise Vestergaard, Jyllands-Posten 9. juni 1987. - Cf. hertil: Jørgen Skjerk, Hr. kongesøn Andersen, formoder jeg? En diskussion af Jens Jørgensen: 'H. C. Andersen - en sand myte', Bogens Verden, 1988, pp. 91- 98, og H. C. Andersen - en sand løgn?, Personalhistorisk Tidsskrift, 1988, pp. 29-37 (med tilføjet kommentar af Vello Helk pp. 38-39). Jørgen Skjerk, Bornholmeren, 26.6.1989 (som svar på bladets egen artikel: "Bornholmer vækker postyr om vort nationalklenodie" 17.6.1989.
Cf. også nr. 1161, 1217 og 1383 ndf. - Anm.: Hans Andersen: Klassekamp om H.C. Andersen, Jyllands-Posten, 25.8.1987 og Jyllands-Posten 16.10.1987; F. J. Billeskov Jansen, Politiken 16.10.1987; Elias Bredsdorff, Politiken 5.12.1987; Mogens Brøndsted, Nordica, 6, 1989, pp. 237-39; Hans Jørn Christensen, Aalborg Stiftstidende 21.10.1987; Rolf Dorset, Fyens Stiftstidende 16.10.1987 (med debatindlæg af Dorrit Andersen, Elias Bredsdorff og Niels Oxenvad); Flemming Everfelt, Dagbladet 17.10.1987; Laurits Gregersen, Gymnasieskolen, 70, 1987, pp. 1104-05; Claus Ingemann Jørgensen, Land og Folk 22.10.1987; Erik H. Madsen, Vestkysten 26.10.1987; Johan de Mylius, Berlingske Tidende 17.10.1987; Henrik Oldenburg, Weekendavisen 27.11.1987; Niels Oxenvad, Anderseniana, 1989, pp. 75-77; Ejgil Søholm, Information 17.10.1987; Poul Wolff, Aarhuus Stiftstidende 11. og 16.10.1987. - Cf. Michael Bregnsbo, H. C. Andersen - en sand løgn!, Via Nova [udg. af De Historiestuderendes Forening, Københavns Universitet], 1:1, 1988, pp. 26-31 og 35 (på grundlag af Jørgen Skjerks materiale). - Cf. debatindlæg: Jørgen Skjerk, Politiken 31.10. 1987; Jens Jørgensen, smst. 21.11.1987; Elias Bredsdorff, smst. 5.12.1987; Jens Jørgensen, smst. 26.12.1987; Henrik Oldenburg, Weekendavisen 11.3.1988 (om Inge Torkild-Hansens lektørudtalelse); Jørgen Ravn, Jyllands-Posten 21.8.1988; Harry Rasmussen, Berlingske Tidende 7.11.87, 23.10. og 4.11.1988; Annelise Westergaard: "Historikeren Dorrit Andersen afviser med henvisning til de historiske kilder formodningen om, at H.C. Andersen skulle være kongesøn", Jyllands-Posten, 14.7.1987. Kelvin Lindemann, Jyllands-Posten 13.11.1988; Jes Olrik, Weekendavisen 4.12.1987 (læserbrev). - Ny udg., 1989 (nr. 1259 ndf.). Andre omtaler: Hans Andersen, Jyllands-Posten 25.8.1987; Christian Palme, Dagens Nyheter 4.11.1987. - Artikel om TV-film: Hans Andersen, Jyllands-Posten 11.10.1988; Knut Ahnlund, Svenska Dagbladet, 22.1.1989; Ole Dall, Svenska Dagbladet, 7.5.1989

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 1142 - 1146, året 1987 Næste 5 » top Top