Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 587 - 591, året 1978 Næste 5 »
587. Sale, Roger, Written Tales: Perrault to Andersen. I hans: Fairy Tales and After. From Snow White to E. B. White. Harvard University Press, Cambridge / London 1978. Pp. 49-75, spec. pp. 63-73. Cf. reg.
588. Spink, Reginald, Anderusen no sekai. Gakush_kenky_sha, Tokyo 1978. 125 pp. - På engelsk 1972 (nr. 189 ovf.). [Kilde: Dania Polyglotta, 1981, p. 86.]
589. Uldall, Jens Th., H. C. Andersens barndom i Odense. Undervisnings- og Oplysningsafdelingen ved Odense Bys Museer, Odense 1978. 38 pp. - Med HCA-tekster på højresiderne og hertil knyttede kortskitser, oplysninger etc. på venstresiderne.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

590. Westergaard, Hanne (red.), H. C. Andersens blomster. Billeder og buketter fra forrige århundrede. Statens Museum for Kunst, København 1978. 34 pp. - Udstillingskatalog. - Cf. P. I. Nissen Jøker i Stuekulturer, 75, 1978, p. 107.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1978/58)

591. Westergaard, Hanne, H. C. Andersens Blomster. Haver / Buketter / Billeder. Christian Ejlers' Forlag, København 1978. 76 pp. - Anm.: Hans Andersen, Jyllands-Posten 6.10.1978; Per Gudmundsen, Aktuelt 27.9.1978; Aage Jørgensen, Gymnasieskolen, 62, 1979, p. 30; n-n, Information 13.12.1978. - 3. opl., 1981 (med 1979 på titelbladet); 5. opl., 1985.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 587 - 591, året 1978 Næste 5 » top Top