Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 582 - 586, året 1978 Næste 5 »
582. Loerges, Margrethe, Et solstrejf i en stue i Skagen. Portræt af Anna Ancher. Hernov, København 1978. Pp. 9-18 (Forkundskaber, de er nyttige). - Om HCA's besøg på Brøndums gæstgiveri i Skagen 17.-18.8.1859, da AA blev født. Pp. 9-14 aftrykkes uddrag af skitsen Skagen.
583. Lönnroth, Lars, Den dubbla scenen. Muntlig diktning från Eddan till ABBA. Bokförlaget Prisma, Stockholm 1978. Pp. 174-206 (Den salongsfähiga svinaherden. Andersens sagor som högläsning), med noter pp. 410-12.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

584. Person- og Værkregister til C. St. A. Bille og Nikolaj Bøghs Udgave af Breve til og fra H. C. Andersen 1877-78. Udgivet paa Grundlag af en Seddelregistrant efterladt af H. Topsøe-Jensen. Det danske Sprog- og Litteraturselskab, København 1978. 75 pp. - Redigeret og gennemskrevet af Erik Dal under tilsyn af Kåre Olsen. Knytter sig til AaJ nr. 26 og 38.
585. 40 incisioni di Mirando Haz (Amedeo Pieragostini). Con uno scritto di Giulio Carlo Argan e un saggio dell'artista su Hans Christian Andersen. Istituto Italiano di Cultura in Danimarca, Copenhagen-Hellerup 1978. [27] pp. - Haz' essay pp. [5]-[8], i engelsk oversættelse pp. [9]-[12]. Hæftet indeholder seks eventyrillustrationer.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1978/191, 1978/194)

586. Rubow, Paul V., (a) Mit Livs Eventyr; (b) St. Blicher og H. C. Andersen; (c) Nissen hos Spækhøkeren. I hans: Den korte Kunst. Udgivet af Lars Peter Rømhild. Gyldendal, København 1978. Pp. 96-102; 103-09; 110-13. - (a) Optryk af anm. af AaJ nr. 1370. - (b) Optryk af AaJ nr. 2062. - (c) Optryk af AaJ nr. 2051.
« Foregående 5 nr. 582 - 586, året 1978 Næste 5 » top Top