Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 237 - 241, året 1973 Næste 5 »
237. Haugaard, Erik, Portrait of a Poet. Hans Christian Andersen and his Fairy-tales. Library of Congress, Washington 1973. iv, 17 pp. - Forelæsning holdt på Library of Congress 5.3.1973 (as a part of the 10th anniversary program of the Children's Books Section). - På hollandsk 1978 (i nr. 577 ndf.). - Optrykt 1980 (nr. 702 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH 2000/724)

238. Jørgensen, Aage, H. C. Andersen-litteraturen 1875-1968. Tilføjelser og rettelser -Supplement 1875-1968 - Fortsættelse 1969-1972. Akademisk Forlag, København 1973. 31 pp. - Separattryk af nr. 261 ndf.
239. Kjær, Kristian & Henrik Schovsbo (red.), Introduktion til litteraturkritisk metode. Hans Reitzel, København 1973. 179 pp. - Indhold: Indledning, pp. 9-11; Komparativ litteraturforskning (eksemplificeret ved et afsnit fra Paul V. Rubows H. C. Andersens Eventyr, 1927), pp. 13-32; Den biografisk-genetiske metode (eksemplificeret ved et afsnit fra Hans Brix' H. C. Andersen og hans Eventyr, 1907, samt Teddy Brunius' Om genetisk och strukturalistisk analys av dikt, 1952), pp. 33-50; Den jungianske metode (eksemplificeret ved et kapitel fra Eigil Nyborgs Den indre linie i H. C. Andersens eventyr, 1962), pp. 51-72; Den eksistentialistisk-biografiske metode (eksemplificeret ved Erik A. Nielsens Blandt luftens ånder, 1971), pp. 73-89; Formalstrukturalisme (eksemplificeret ved F. J. Billeskov Jansens Æstetisk karakteristik og vurdering, 1952, Søren Baggesens Individuation eller frelse?, 1967, samt Eigil Nyborgs kritiske bemærkninger om Psykologien og ny-kritikken og Søren Baggesens contrareplik hertil), pp. 90-144; Modelstrukturalisme og ideologikritik (eksemplificeret ved en sekvens fra Jørgen Dines Johansens Novelleteori og episk teori, 1972, samt Marie-Louise Svanes Agnete og Havmanden og samfundet), pp. 145-64. - Anm.: Jørgen Bang, Aarhuus Stiftstidende 19.11.1973; Torben Brostrøm, Information 24.12.1973. - Cf. hertil: Aage Jørgensen, Andersen og metoderne, Dansk Seminarieblad, 60:3, 1974, pp. 10-12, 14-16 og 18-19, Tidens Skole, 76, 1974, pp. 259-65 (optrykt i nr. 290 ndf.), Flensborg Avis 31.1. og 1.2.1974; Erik A. Nielsen, Åbent brev om litteraturkritisk metode, Meddelelser fra Dansklærerforeningen, 1974, pp. 85-89, hvortil svar af KK / HS pp. 90-91, samt John Chr. Jørgensen, Noter til en metode-korrespondance, pp. 92-101.

(Bibliografisk kilde: HCAH: anm.)

240. Lacretelle, Jacques de, Andersen. I hans: Portraits d'autrefois. Figures d'aujourd'hui. Librairie Académique Perrin, Paris 1973. Pp. 227-30. - Smst. pp. 231-37: Niels Lyhne, par [Jens] Peter Jacobsen.
241. Mortensen, Finn Hauberg, Litteraturfunktion og symbolnorm 1800-1870. Kunstsynet fra romantik til naturalisme belyst ud fra opfattelsen af symbol- og billedsprog i samtidens danske litteraturkritik, I-II [m. fortløbende paginering]. Akademisk Forlag, København 1973. Spec. pp. 411-12, 425, 468-70, 506-09, 534-38, 561, 583, 632-35. Cf. reg.
« Foregående 5 nr. 237 - 241, året 1973 Næste 5 » top Top