Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 227 - 231, året 1973 Næste 5 »
227. New Tales, 1843. Translated from the Danish by Reginald Spink. With Illustrations from Many Countries and an Introduction by Erik Dal. Høst & Søn, København 1973. 64 pp. - Indledning pp. 5-16.
Erik Dal: Forord, privattryk, 8 s.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

228. Skazki i istorii. Chudozestvenaja literatura, Moskva 1973. 447 pp. - Indledning af K. Paustovskij pp. 5-17 (dateret 1955); efterskrift af L. Braude pp. 413-44.
229. Auden, W. H., Grimm and Andersen. I hans: Forewords and Afterwords. Selected by Edward Mendelson. Faber and Faber, London / Random House, New York 1973. Pp. 198-208. - Oprindelig offentliggjort som indledning til Tales of Grimm and Andersen (cf. nr. 1751 ndf.).
230. Berendsohn, Walter A., Phantasie und Wirklichkeit in den Märchen und Geschichten Hans Christian Andersens. Struktur- und Stilstudien. Martin Sändig, Walluf bei Wiesbaden 1973. 266 pp. - Oprindelig offentliggjort på dansk 1955 (AaJ nr. 1555). - Anm.: Elias Bredsdorff, Scandinavica, 15, 1976, p. 176; Aage Jørgensen, Flensborg Avis 10.7.1973, Kristeligt Dagblad 13.7.1973, Tidens Skole, 76, 1974, p. 138; N. Horton Smith, Erasmus, 26, 1974, sp. 106-09.

(Bibliografisk kilde: HCAH: anm.)

231. Beyer, Edvard, Andersen. I: F. J. Billeskov Jansen, Hakon Stangerup & P. H. Traustedt (red.), Verdens Litteratur Historie, VIII: Realismen, 1830-1860. Politiken, København 1973. Pp. 229-35. - Hertil farveplanche: Aug. Grahls maleri (1846), indsat mellem p. 240 og p. 241.
« Foregående 5 nr. 227 - 231, året 1973 Næste 5 » top Top