Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 1411 - 1415, året 1991 Næste 5 »
1411. Reitzel-Nielsen, Erik (medd.), Fire utrykte breve fra H. C. Andersen. Danske Studier, 1991, pp. 186-92. - Et brev til Peter Theodor Schorn, tre breve til P. L. Møller.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2005/7)

1412. Schirò, Joe & Sven Sørensen, Andersen and Malta. Anderseniana, 1991, pp. 5-20. - Med efterskrift af Erik Dal pp. 21-22. - Også som separattryk (nr. 1379 ovf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1413. Søholm, Ejgil, Med H. C. Andersen på rejse [til Portugal]. Sfinx, 14, 1991, pp. 75-78.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1414. Wittrup, Steen Stub, H. C. Andersen er folkeeje i Portugal. Samvirke, 64:11, 1991, pp. 54-57.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1415. Brostrøm, Torben, Digterens muse. Information 15.3.1991. (= let forkortet version af afsnittet Aktionsradius i nr. 1359 ovf.)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 1411 - 1415, året 1991 Næste 5 » top Top