Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 1338 - 1342, året 1990 Næste 5 »
1338. Detering, Heinrich, 'Ich wünschte, ich hätte Ihr ganzes Ich'. Homoerotische Erfahrung und Textstruktur in Andersens 'Der Schatten'. Forum Homosexualität und Literatur, 9, 1990, pp. 75-88. - Også i nr. 1276 ovf.
1339. Eskelund, Lotte, Han kunne godt sige nej. Anderseniana, 1990, pp. 34-42.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1340. Ilsøe, Ingrid, Danske Afdeling. Studie- og særsamlinger. Magasin fra Det kongelige Bibliotek, 5:1, 1990, pp. 19-37. - Heri pp. 27-31 om Holger Laage-Petersens og Arne Portmans HCA-samlinger.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1341. Jørgensen, Aage, Fordækt seksualitet og fortrængt lidenskab. Bogens Verden, 1990, pp. 422-29, spec. p. 428. - På engelsk 1992 (cf. nr. 1456 ndf.).
1342. Jørgensen, Aage, H. C. Andersen-litteraturen 1875-1968. Tilføjelser og rettelser - Fortsættelse 1985-1988. Anderseniana, 1990, pp. 57-75. - Også som separattryk, cf. nr. 1366 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 1338 - 1342, året 1990 Næste 5 » top Top