Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 130 - 134, året 1971 Næste 5 »
130. Marker, Frederick J., Hans Christian Andersen and the Romantic Theatre. A Study of Stage Practices in the Prenaturalistic Scandinavian Theatre. University of Toronto Press, Toronto 1971. xx, 225 pp. - Anm.: Elias Bredsdorff, The Journal of English and German Philology, Vol. 72, No. 1 (jan. 1973), pp. 116-17; Carl Johan Elmquist, Politiken 15.7.1972; M[aurice] G[ravier], Études Germaniques, 28, 1973, pp. 478-79; Anne E. Jensen, Anderseniana, 3. rk., 1:3, 1972, pp. 329-32; Aage Jørgensen, JyllandsPosten 6.7.1972; Johan E. de Mylius, Scandinavian Studies, 45, 1973, pp. 398-400; Robert D. Spector, The American-Scandinavian Review, 60, 1972, p. 447; Evert Sprinchorn, The University of Toronto Quarterly, 42, 1972-73, pp. 297-98; H. Topsøe-Jensen, Personalhistorisk Tidsskrift, 15. rk., 6, 1972, pp. 117-18; Henry B. Williams, Studies in Romanticism, 12, 1973, pp. 699-701; Jytte Wiingaard, Scandinavica, 11, 1972, pp. 148-49. - Cf. nr. 204 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/745)

131. Møller, P. L., H. C. Andersen. I hans: Kritiske Skizzer fra Aarene 1840-47. Et udvalg ved Hans Hertel. Gyldendal, København 1971. Pp. 116-23. - Anmeldelser af En Digters Bazar og Nye Eventyr, 3. Samling. Optrykt efter nr. 1920 ndf.
132. Pa[ul], F[ritz], De to Baronesser. I: Rolf Geisler & Rudolf Radler (red.), Kindlers Literatur Lexikon, VI: Werke Rb-Tz. Kindler, Zürich 1971. Sp. 2743-45.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

133. Suchodolska, Ewa & Zofia _ydanowicz, Bibliografia polskich przekladów [..] / Bibliography of Polish Translations from the Literatures of Scandinavian Countries up to and including 1969. Wydawnictwo Pozna_skie, Pozna_ 1971. - Dania / Denmark, pp. 33-101; ordningen er kronologisk; HCA-oversættelser kan lokaliseres via registret (p. 221).
134. Robinson, Vivian Ureaca, Adult Symbolism in the Literary Fairy Tales of the Late Nineteenth Century. Ph. D.-thesis, The University of Nebraska 1971. 214 pp. - Cf. Dissertation Abstracts, 32A, pp. 3962-63. - Kapitel 5 indeholder bl.a. en analyse af Sneedronningen.
« Foregående 5 nr. 130 - 134, året 1971 Næste 5 » top Top