Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 1226 - 1230, året 1988 Næste 5 »
1226. Depenbrock, Heike & Heinrich Detering, Die Sprache der Dampfmaschine. H. C. Andersens 'Et Stykke Perlesnor'. Norrøna, nr. 8, 1988, pp. 6-16.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1227. Dvergsdal, Alvhild, H. C. Andersen: 'Sneedronningen' - et eventyr for voksne. Norskrift (Institutt for nordisk språk og litteratur, Universitetet i Oslo), nr. 58, 1988, pp. 12-34.
1228. Grandjean, Lisbet, H. C. Andersens dramatiske værker og Jonas Collins betydning for disse. Anderseniana, 1988, pp. 5-36.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1229. Grit, Diederik, Frederik van Eeden en Scandinavië. De nieuwe taalgids, 81, 1988, pp. 125-41. - Heri pp. 136-38 om HCA-påvirkning hos FvE. - Optrykt i nr. 1568 ndf., pp. 73-91 (om HCA pp. 84-87).
1230. Grodal, Torben Kragh, Det synlige og det usynlige. Fortrængning, konstruktion og 'Keiserens nye Klæder'. Kultur og Klasse, nr. 62, 1988, pp. 7-21.
« Foregående 5 nr. 1226 - 1230, året 1988 Næste 5 » top Top